ติดต่อ Truck2Sell.COM

นาย เอกมล(เอก)   ชูเที่ยง
96/3 หมู่ 4 ถ.สิงหวัตน์
ต.บ้านหลุม อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000

Tel.08-9858-8443
eakkamon_22@hotmail.com
การศึกษา
* ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
* ป.โท เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
อดีต
* โปรแกรมเมอร์เขียนเว็บไซต์ บริษัทเอกชน ที่ กทม. (2548-2553)
ปัจจุบัน
* รับเขียนโปรแกรมเว็บไซต์
* เจ้าของเว็บไซต์ truck2sell.com
* ผู้จัดการร้านมานิตย์ยนต์ ซื้อขายรถบรรทุกมือสอง
ผลงาน
manityon.com , truck2sell.com
เป้าหมาย
*  เป็นอีกช่องทาง การซื้อ-ขาย ให้คุณ